08.08.2018 - Zbiorcza kontrola statusu VAT podatnika

Podatnik nie posiada prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący, a zatem taki, który choćby prowadząc działalność gospodarczą w chwili realizacji transakcji nie był zarejestrowany dla celów podatku VAT jako podatnik VAT czynny.

Zgodnie z orzeczeniami TS UE oraz polskich sądów administracyjnych, odliczenie VAT przysługuje w przypadku, gdy podatnik m.in. wykazał się należytą starannością przy kontroli statusu kontrahenta.

Jednym z dowodów na dochowanie tej staranności, jest kontrola rejestru podatników VAT w zakresie statusu kontrahenta. Podatnik musi udowodnić, że zachował ostrożność i nie mógł przewidzieć, że transakcja stanowi nadużycie prawa podatkowego dokonane w celu uzyskania korzyści majątkowej, a jego działania służyły rozliczeniu transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poprzez podjęte działania musi zatem udowodnić, że dążył do eliminowania możliwego obejścia przepisów prawa. W efekcie udowodnić musi, że nie wiedział i nie mógł wiedzieć o tym, że czyn miał na celu obejście przepisów prawa.

Do tej pory kontrola ta możliwa była przede wszystkim poprzez portal podatkowy – w formie zalogowania się pod adresem https://ppuslugi.mf.gov.pl/ i wskazania tam numeru NIP kontrahenta.

Obecnie Ministerstwo Finansów udostępniło API, pozwalające na połączenie funkcjonalności portalu podatkowego i systemu Advantec ERP. Z poziomu programu będzie można dokonać kontroli statusu kontrahenta, oraz automatycznej kontroli dla całego rejestru VAT z dowolnego okresu rozliczeniowego.

Z najlepszymi życzeniami.

Zespół Advantec Software ITC

29.06.2018 - Advantec ERP gotowy na Split Payment

Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.

Split payment. Na czym polega?

Split payment polega na tym, że płatność za towary lub usługi jest dzielona na dwie kwoty: kwotę netto (np. 1000 zł) oraz kwotę pokrywającą podatek VAT (23 proc., a więc 230 zł). Podziału płatności automatycznie dokona bank.

Pieniądze na pokrycie kwoty netto trafią na konto firmowe dostawcy, natomiast środki na pokrycie podatku popłyną na jego specjalny rachunek VAT, który znajdzie się pod nadzorem fiskusa. Taki specjalny rachunek VAT od 1 lipca 2018 r. będzie miał każdy podatnik VAT, prowadzący działalność gospodarczą i posiadający konto firmowe. Zostanie on mu założony automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

Z najlepszymi życzeniami.

Zespół Advantec Software ITC

24.05.2018 - Advantec ERP a RODO

System Advantec ERP jest zgodny z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Posiada on wiele funkcjonalności i możliwości, dzięki którym może być odpowiednio dostosowany do RODO. Są to m.in.:

  • Identyfikatory użytkowników i hasła – administrator powinien stworzyć odpowiednie identyfikatory i hasła dla użytkowników, aby dostęp do danych w systemu był ograniczony tylko dla konkretnych osób. W związku z tym, że baza danych Advantec ERP znajduje się na SQL Server, to systemy bezpieczeństwa Advantec ERP i SQL Server pracują wspólnie, aby tylko upoważnieni użytkownicy mieli dostęp do danych. Advantec ERP wykorzystuje również bezpieczne, szyfrowane połączenie z centrum danych.
  • Uprawnienia – system zabezpieczeń Advantec ERP pozwala kontrolować, do których obiektów i tabel użytkownik będzie miał dostęp. Możliwe jest zdefiniowanie rodzaju dostępu, a dodatkowe uprawnienia można udzielać lub odbierać w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, będą oni mieć dostęp do poufnych informacji wymaganych do pełnienia swojej roli tylko w określonym czasie.
  • Obowiązek rozliczalności – Advantec ERP pozwala w łatwy sposób udowodnić, że Twój biznes jest zgodny z RODO. Wspomniana zasada wymaga udowodnienia, że przestrzega się wielu elementów z „checklisty” – a wiele z nich to standardowa funkcjonalność w Advantec ERP.

Z najlepszymi życzeniami.

Zespół Advantec Software ITC